Ο Χρήστος Καλιοντζίδης γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το 1993, ενώ́ μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Κατάγεται από́ μουσική́ οικογένεια καθώς ο πατέρας του Μιχάλης Καλιοντζίδης αποτελεί έναν από́ τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες της Ποντιακής λύρας στην Ελλάδα. Από́ τον πατερά του ο Χρήστος απέκτησε τα πρώτα παραδοσιακά́ ακούσματα ενώ σε ηλικία έξι ετών άρχισε να παίζει Ποντιακή λύρα και να τραγουδά. Το γεγονός ότι ζούσε σε εν περιβάλλον όπου η Ποντιακή παράδοση ήταν ενεργή́ και εξελίξιμη αποτέλεσε σταθμό́ στη διαμόρφωση του μουσικού́ του χαρακτήρα. Σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησε τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις παίζοντας και τραγουδώντας Ποντιακή μουσική́ τόσο σε κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσεις, παραδοσιακά́ πανηγύρια, ονομαστικές εορτές κλπ.) όσο και σε συναυλίες με χορωδιακά́ σύνολα και πολυμελείς ορχήστρες σε όλη την Ελλάδα.

Kaliontzidis

Τα τελευταία μουσικά βίντεο

2022

Φωτογραφία & Εκδηλώσεις

Ακολουθησε με

Christos Kaliontzidis 
Lecturer (407/80) in Music Performance, University of Ioannina, Department of Music Studies
Thessaloniki, Greece
Phone: +306940985757 

Webdesign By webgiant.se